e-Podatki

2.1. Walka z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania 2013-09-10


W ubiegłym tygodniu odbył się szczyt G20 w Petersburgu. Walka z oszustwami podatkowymi oraz uchylaniem się od opodatkowania to jeden z priorytetów światowej gospodarki. Zgodnie z nowymi zasadami opodatkowaniu podlegałby dochód w miejscu jego uzyskania. Dzięki temu wielkie międzynarodowe koncerny nie będą już mogły opodatkowywać swoich dochodów tam, gdzie obowiązują najniższe stawki. Priorytetowe ma być również wprowadzenie jako międzynarodowego standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych do końca 2015 r.

Nacisk położono na wzmocnienie współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych. Już 12 czerwca ze strony Komisji Europejskiej padła propozycja na jej rozszerzenie co do wszelkich form dochodu podatników już od 2015 r., w tym obejmującego zyski kapitałowe oraz z dywidend. Poparto również plan działania opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), służący eliminacji zjawiska przerzucania dochodów (BEPS - Base erosion and profit shifting), jako bardzo częstej formy unikania opodatkowania korporacyjnego w UE.

(Źródło: abc.com.pl)