e-Podatki

1.1. Zmiany w Ordynacji podatkowej 2013-09-03


Posłowie poparli doprecyzowującą poprawkę Senatu do zmian Ordynacji podatkowej, wprowadzających korzystne dla podatników przepisy. Podatnicy będą informowani o zawieszeniu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego również w ich sprawie. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Poprawka dotyczyła zmian w Ordynacji podatkowej, kodeksu karnego skarbowego oraz prawa celnego. Zgodnie z nią określone przepisy Ordynacji podatkowej (art. 70 i art. 70 c) powinny być stosowane odpowiednio do należności płatników lub inkasentów z tytułu niepobranych lub niewpłaconych podatków.

Jak jest obecnie? Zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Jeżeli więc podatnik ma do zapłacenia PIT za 2012 rok do końca kwietnia 2013 roku, to musi się liczyć z kontrolą skarbową do końca 2018 roku. Termin przedawnienia zostaje zawieszony, jeżeli zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Niestety często podatnik o tym nie wiedział. O wszczęciu postępowania jest powiadamiano go bowiem dopiero wówczas, gdy postępowanie było prowadzone "przeciw niemu", a nie "w sprawie". Zdarzały się więc sytuacje, kiedy po upływie pięciu lat podatnik był przekonany, że jego zobowiązania przedawniły się, a tymczasem w międzyczasie termin ten uległ zawieszaniu.

Przepisy musiały zostać zmienione z powodu ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podatnicy będą informowani o zawieszeniu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego również w ich sprawie. Wszczęcie postępowania karnego wobec podatnika, który nie zapłacił należności, będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego tylko wtedy, jeżeli podatnik zostanie poinformowany o zawieszeniu przed upływem tego terminu.

(Źródło: PAP)