e-Podatki

2.1. Podwyższone stawki VAT do końca 2016 2013-09-03


Stawki VAT będą utrzymane na obecnym poziomie, czyli 23 proc., do końca 2016 r. Nie jest to nic zaskakującego - tak premier Donald Tusk odniósł się do planów ministerstwa finansów.

Premier podkreślił, że już ponad pół roku temu wyjaśnił powody, dla których utrzymana zostanie stawka VAT na poziomie 23 proc.

Premier pod koniec kwietnia br. (Rada Ministrów zajmowała się wówczas projektem Aktualizacji Programu Konwergencji), mówił, że "VAT nie będzie ani obniżony, ani podwyższony, tylko pozostaje taki, jaki jest". Na początku jednak ustawa o VAT zakładała obniżenie w 2014 r. stawek tego podatku podniesionych w 2011 r.

W uzasadnieniu do najnowszego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, napisano, że przyjęta przez rząd pod koniec kwietnia br. Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013 oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016 zakładają utrzymanie w latach 2014-2016 aktualnych stawek VAT. Co oznacza, że podstawowa stawka tego podatku nadal będzie wynosić 23 proc.

W uzasadnieniu wskazano też, że utrzymanie stawek VAT na obecnym poziomie do 2016 r. oraz podejmowane działania po stronie wydatkowej budżetu państwa powoduje, iż nie ma potrzeby utrzymywania w ustawie o VAT mechanizmu warunkującego podwyżki stawek tego podatku w przypadku, gdy relacja długu do PKB przekroczy 55 proc. "Proponuje się zatem, aby istniejący jeszcze dla 2013 roku taki mechanizm usunąć" - czytamy. Usunięcie tego mechanizmu wymaga wprowadzenia zmian również w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

(Źródło: PAP)