e-Podatki

1.3. Nowe formularze PIT-2K i PIT-14 2013-08-27


Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K) oraz informację o wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej/wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej za 2013 r. (PIT-14) złożymy na nowych formularzach.

Tak wynika z projektów nowych rozporządzeń z 8 sierpnia 2013 r. Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych oraz w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe. Rozporządzenia wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany mają charakter przede wszystkim techniczny. Zmienione zostaną np. nazwy niektórych pól, niektóre pola przeznaczone na dane adresowe zostaną natomiast usunięte. W obu formularzach nie będzie już też zamieszczona treść oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego w kontekście odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Zastąpią je pouczenia.

Nowe wersje formularzy będą mieć zastosowanie już do informacji i zeznań składanych za okres od 1 stycznia 2013 r.

(Źródło: podatki.biz)