e-Podatki

1.1. Mniej formalności związanych z akcyzą na węgiel 2013-08-27


Od dnia 20 września uproszczone zostaną formalności związane z akcyzą na węgiel. Nie będą już wymagane dokumenty dostawy węgla w trakcie jego transportu, a końcowi odbiorcy nie będą musieli prowadzić ewidencji obrotu.

Akcyzę na węgiel i koks do celów opałowych wprowadzono na początku 2012 r. Zwolniony z niej został m.in. węgiel do produkcji prądu oraz dla gospodarstw domowych. Aby jednak skorzystać ze zwolnienia, pośrednicy i odbiorcy - także ci drobni - musieli dokonać wielu formalności. Dotyczyło to również górników i emerytów, odbierających tzw. deputaty węglowe, a także właścicieli domów ogrzewanych węglem.

W lipcu Sejm znowelizował ustawę, o podatku akcyzowym wprowadzając znaczące uproszczenia. Zmiany wejdą w życie w dniu 20 września 2013 r. Przede wszystkim nie będzie już obowiązku dołączania dokumentu dostawy do przemieszczanych wyrobów węglowych, który był do tej pory warunkiem zwolnienia z akcyzy. Sprzedający węgiel będą mogli dokumentować sprzedaż węgla zwolnionego z akcyzy fakturą zawierającą odpowiednie dane.

Zgodnie z nowymi przepisami rozróżnione zostanie pojęcie finalnego nabywcy węglowego, który kupuje wyroby węglowe do celów opałowych (w tym objętych zwolnieniem od akcyzy) oraz pośredniczącego podmiotu węglowego, który sprzedaje węgiel jego ostatecznemu odbiorcy.

Opodatkowany będzie tylko ostatni etap obrotu wyrobami węglowymi, kiedy węgiel trafia do podmiotu, który go zużywa. Nie będzie już więc konieczne dokumentowanie obrotu, czyli wystawianie dokumentu dostawy, jeżeli węgiel jest przewożony między pośrednikami. Od 20 września wystarczy udokumentować sprzedaż węgla. W razie sprzedaży objętej zwolnieniem z akcyzy dokument dostawy może być zastąpiony fakturą. Sprzedawca wystawi więc fakturę z kodem CN, ilością i przeznaczeniem wyrobów węglowych uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, natomiast finalny nabywca węglowy swoim podpisem na fakturze potwierdzi uprawnienie do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy.

Faktura będzie więc jednocześnie dokumentem potwierdzającym dostawę. Osobny dokument dostawy będzie potrzebny tylko wówczas, gdy faktura nie będzie spełniać ustawowych warunków, np. nie będzie tam wszystkich wymaganych danych.

Nowe przepisy nakładają na pośredniczący podmiot węglowy obowiązek prowadzenia - w formie elektronicznej lub papierowej - ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych, zarówno tych zwolnionych z akcyzy, jak i nieobjętych zwolnieniem. Ta ewidencja może być jednak zastąpiona przez ewidencję prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe. Końcowy odbiorca węgla bez akcyzy do celów opałowych nie będzie już musiał prowadzić ewidencji.

(Źródło: PAP)