e-Podatki

2.2. Wydatki uznane za koszt podatkowy nie mogą być zbędne 2013-08-27


Aby wydatek mógł być uznany za koszt podatkowy, nie musi być związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą spółki. Ważne, żeby nie był zbędny. Tak orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa, którą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny dotyczyła sporu spółki Skanska i Izby Skarbowej. Spółka, leasingując maszyny budowlane, podpisuje dodatkowo umowy z dostawcą, w której zobowiązuje się zapłacić odszkodowanie, jeżeli przekroczyłaby dopuszczalne limity godzin używania tych maszyn. Kwotę zapłaconego odszkodowania planowała wrzucić w koszty podatkowe (jako wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu). Gdyby nie podpisała umowy o zapłatę odszkodowania za zużycie maszyn, musiałaby płacić wyższe raty leasingowe, ponieważ uwzględniałyby one dodatkowo ryzyko zużycia maszyn. Korzystniej więc było dla niej zawrzeć umowę o zapłatę odszkodowania, ponieważ nie zawsze używa maszyn ponad normę i w takiej sytuacji nie musi płacić odszkodowania.

Izba Skarbowa w Warszawie stwierdziła jednak, że odszkodowanie za zużycie maszyn ponad normę nie jest kosztem podatkowym, ponieważ mimo że ma związek z działalnością firmy, to tylko w sensie ekonomicznym, a nie podatkowym, wynikającym z ustawy o podatku dochodowym. W sensie podatkowym - uznała izba - takie odszkodowanie nie ma związku z działalnością spółki, ponieważ jest ponoszone dopiero po zakończeniu leasingu.

Skanska zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten przyznał jej rację. Stwierdził, że zawsze trzeba ocenić, czy istniała potrzeba poniesienia określonego wydatku. Nawet jeśli odszkodowanie nie ma bezpośredniego związku z uzyskaniem przez Skanską przychodu, to jest związane z prowadzoną przez nią działalnością, bo gdyby nie zawarła umowy o odszkodowanie, to musiałaby zapłacić wyższe raty leasingu - stwierdził warszawski WSA.

Skargę kasacyjną od tego wyroku złożyła izba skarbowa. Oddalił ją w środę Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II FSK 2452/11). W uzasadnieniu sędzia Sławomir Presnarowicz podkreślił, że aby wydatek był uznany za koszt podatkowy, musi być poniesiony w związku z prowadzoną działalnością i w celu uzyskania przychodu. Związek z działalnością gospodarczą nie musi być bezpośredni, a warunkiem uznania wydatku za koszt jest to, że nie jest on zbędny.

(Źródło: PAP)