e-Podatki

2.1. Podatnik powinien poinformować urząd skarbowy o wyborze formy opodatkowania 2013-08-27


Podatnik zakładający spółkę cywilną powinien poinformować urząd skarbowy o wyborze formy opodatkowania, nawet jeżeli już z innej działalności gospodarczej rozlicza się już ryczałtem. Tak orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny.

Do 20 stycznia podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Do wyboru są: skala podatkowa, tzw. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa. Ryczałt i karta są przewidziane w odrębnej ustawie - o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jeżeli podatnik nie dokona wyboru, rozlicza są na podstawie skali podatkowej.

NSA zajmował się sprawą mężczyzny, który od 1989 r. prowadził własną firmę. W 2007 i 2008 r. rozliczał się z niej z urzędem skarbowym w formie ryczałtu. W lipcu 2008 r. zawiązał ze wspólnikiem spółkę cywilną, ale nie złożył oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Uznał, że skoro do tej pory z własnej firmy płacił podatek ryczałtem, to w ten sam sposób będzie też rozliczać się z przychodów ze spółki.

Zakwestionowała to Izba Skarbowa w Warszawie. Stwierdziła, że własna firma i działalność prowadzona w spółce cywilnej są od siebie niezależne i jeśli mężczyzna chciał rozliczać się z przychodów ze spółki ryczałtem, to powinien był złożyć nowe oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Nie zrobił tego, a więc od dochodów ze spółki powinie rozliczać się według skali podatkowej.

Podatnik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a ten przyznał mu rację i uchylił interpretację izby. Sąd stwierdził, że skoro mężczyzna nie zgłosił likwidacji własnej firmy, ani nie zmienił sposobu jej opodatkowania, to oznacza to, że nadal prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem i w ten sam sposób będą opodatkowane jego przychody ze spółki cywilnej.

Wyrok warszawskiego sądu uchylił jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadniając go, sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka wyjaśniła, że w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym nie ma zasady kontynuacji działalności gospodarczej. To, że mężczyzna prowadził dotychczas własną firmę opodatkowaną ryczałtem nie oznacza więc, że zakładając spółkę cywilną nie musi informować urzędu skarbowego o wyborze sposobu opodatkowania.

(Źródło: PAP; sygn. II FSK 2453/11)