e-Podatki

2.1. Ministerstwo Finansów chce uregulować działalność firm pożyczkowych 2013-08-20


Ministerstwo Finansów chce uregulować rynek pożyczek pozabankowych. W tym celu planuje utworzenie rejestru firm pożyczkowych. Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała nowe uprawnienia, a kary za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia będą wyższe. Być może wprowadzony zostanie również limit maksymalnego kosztu kredytu.

– W tej chwili nie jest jasno określone, jaki powinien być koszt odsetek od odsetek i odsetek za opóźnienia w spłacie. Nad tymi rozwiązaniami jeszcze pracujemy, ale najprawdopodobniej wprowadzimy ograniczenie maksymalnego kosztu kredytu, który będzie musiał ponosić konsument zaciągając pożyczkę lub kredyt w banku – tłumaczy Agnieszka Wachnicka z departamentu rozwoju rynku finansowego w Ministerstwie Finansów.

Jedną z propozycji założeń do projektu nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym jest zwiększenie nadzoru KNF nad parabankami. Jeśli w trakcie postępowania okaże się, że podmiot działa nielegalnie, KNF złoży zawiadomienie do prokuratury z dołączonymi aktami tego postępowania. Dzięki temu szybciej i skuteczniej będzie można zidentyfikować i ukarać firmy prowadzące działalność parabankową, czyli przyjmujące depozyty bez zezwolenia.

Proponuje się również zaostrzenie kar dla nielegalnie działających parabanków. Obecnie jest to do 3 lat więzienia oraz 5 mln zł grzywny. Jeśli zmiany wejdą w życie, maksymalne sankcje wzrosłyby do 5 lat pozbawienia wolności i 10-milionowej kary finansowej.

Planowane jest również utworzenie rejestru firm pożyczkowych.

– W tej chwili podmioty, które nie są bankami, a udzielają pożyczek, nie podlegają specjalnym wymogom rejestracyjnym. Zwyczajnie rejestrują się w ewidencji działalności gospodarczej. Klient nie ma możliwości sprawdzenia, czy podmiot, z którym chce zawrzeć umowę, jest podmiotem wiarygodnym – podkreśla Wachnicka. – Rejestr firm pożyczkowych zwiększa bezpieczeństwo klienta poprzez eliminację podmiotów, które mogłyby go oszukać, np. pobierając opłatę przygotowawczą i kończąc działalność, nie wypłacając klientowi obiecanego wcześniej kredytu.

Projekt będzie konsultowany z partnerami społecznymi.

(Źródło: Newseria)