e-Podatki

2.2. Rząd za objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT 2013-08-13


Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne będą musiały płacić podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o CIT i PIT. Zmiany ograniczono do spółek komandytowo-akcyjnych i spółek komandytowych.

Obecnie dochody takich spółek (nieposiadających osobowości prawnej) nie podlegają opodatkowaniu na poziomie spółki. Opodatkowany jest jedynie dochód ich wspólników. Zaplanowane zmiany oznaczają, że spółki te staną się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeśli spółkom komandytowo-akcyjnym nadana zostanie podmiotowość w zakresie CIT, wówczas, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pozostałych spółek podatników podatku CIT (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej), wprowadzone zostaną dwa poziomy opodatkowania wypracowanego przez nie dochodu.

Z projektu wynika, że wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej (akcjonariusz i komplementariusz) będą opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku spółki. W razie wypłaty zysku na rzecz komplementariusza - będzie on miał prawo do odliczenia od podatku naliczonego od wypłat z zysku kwoty podatku zapłaconego przez SKA od własnych dochodów w części, w jakiej zapłacony przez SKA podatek ekonomicznie obniżał wypłacony mu zysk spółki.

Przewidziano także przyznanie podmiotowości prawno-podatkowej spółce komandytowej. Sytuacja jej wspólników zostanie więc zrównana z sytuacją wspólników SKA. "Opodatkowanie komandytariusza będzie tożsame z akcjonariuszem, a komplementariusza będzie podlegać regułom dotyczącym komplementariuszy w SKA. Takie rozwiązania wpłyną na większą spójność systemu podatkowego i będą realizacją zasady równości wobec prawa podmiotów znajdujących się w porównywalnej sytuacji" - zaznaczono w komunikacie podanym przez Centrum Informacyjne Rządu.

(Źródło: PAP)