e-Podatki

2.1. NSA: urząd musi w interpretacji dokładnie ocenić sytuację podatnika 2013-08-13


W interpretacji udzielanej na wniosek podatnika urząd skarbowy musi dokładnie przeanalizować sytuację pytającego oraz odnieść się do orzecznictwa i literatury prawniczej. Tak orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła spółki, która zwróciła się do Izby Skarbowej w Poznaniu z wnioskiem o interpretację przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych. Otrzymaną interpretację zaskarżyła jednak do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Jej zdaniem izba nie uzasadniła swojego stanowiska, tylko zacytowała przepisy ustawy, nie podając argumentów.

Poznański WSA przyznał jej rację. Sąd podkreślił, ocena stanowiska podatnika polega nie tylko na wskazaniu czy jest ono prawidłowe, czy nie. Uzasadnienie prawne interpretacji podatkowej powinno wyjaśniać, dlaczego w danej sprawie określone przepisy znajdują zastosowanie, dlaczego należy je interpretować w taki, a nie inny sposób, oraz dlaczego wyrażony przez podatnika pogląd nie zasługuje na uwzględnienie.

W piątek skargę izby oddalił także Naczelny Sąd Administracyjny(sygn. II FSK 2386/11). W uzasadnieniu podano, że obowiązkiem urzędu skarbowego jest wszechstronnie ocenić stan prawny prezentowany we wniosku o interpretację. Oprócz przepisów i orzecznictwa, urząd powinien też korzystać z literatury prawniczej.

(Źródło: wnp.pl)