e-Podatki

1.4. VAT od paliwa do pick-upów 2013-08-13


Właściciele pick-upów mogą odliczać VAT zawarty w cenie paliwa. Wiceminister finansów Jacek Kapica potwierdził to odpowiadając na interpelację Macieja Wydrzyńskiego (RP) w tej sprawie. Poinformował również, że przeprowadzone kontrole wykazały brak zapłaty należnej akcyzy przez dilerów pick-upów.

Jak wyjaśnił wiceminister Kapica, pick-upy są inaczej traktowane do celów podatku akcyzowego, a inaczej podatku od towarów i usług. Właściciele najczęściej mogą odliczać VAT zawarty w cenie paliwa, podobnie jak właściciele samochodów ciężarowych, jeżeli tylko wykorzystują je w działalności opodatkowanej VAT, czyli głównie w działalności gospodarczej.

Nie oznacza to natomiast, że pojazdy te są samochodami ciężarowymi w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym – wyjaśnił wiceminister. Nawet jeżeli pick-up ma homologację na samochód ciężarowy, nie świadczy to jeszcze o tym, że nie jest objęty podatkiem akcyzowym. "Także wpis +samochód ciężarowy+ w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie (np. ze stacji diagnostycznej) nie rozstrzyga o opodatkowaniu danego pojazdu akcyzą" - dodał. O tym, czy od auta musi być zapłacona akcyza, decyduje wyłącznie definicja samochodów osobowych zawarta w ustawie o podatku akcyzowym oraz tzw. nomenklatura scalona, do której ta ustawa się odnosi – wyjaśnił.

(Źródło: PAP)