e-Podatki

1.1. Senat zgłosił poprawkę do nowelizacji ustaw podatkowych 2013-08-13


Senat zgłosił w piątek poprawkę do nowelizacji m.in. Ordynacji podatkowej doprecyzującą przepisy dotyczące przerwania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z poprawką senatu art. 70 i art. 70c Ordynacji podatkowej powinny być stosowane odpowiednio do należności płatników lub inkasentów z tytułu niepobranych lub niewpłaconych podatków.

Obecnie z Ordynacji podatkowej wynika, że zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że jeżeli podatnik ma do zapłacenia PIT za 2012 rok do końca kwietnia 2013 roku, to musi się liczyć z kontrolą skarbową do końca 2018 r. Termin ten może zostać zawieszony, jeżeli zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Podatnik nie musi jednak nic wiedzieć. O wszczęciu postępowania jest bowiem powiadamiany dopiero wówczas, gdy postępowanie jest prowadzone "przeciw niemu", a nie "w sprawie".

Może się więc zdarzyć, że po upływie pięciu lat podatnik jest przekonany, że jego zobowiązania przedawniły się i pozbywa się dokumentów podatkowych, a tymczasem w międzyczasie termin ten uległ zawieszaniu.

Przepis, zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego, postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, zakwestionował w ubiegłym roku Trybunał Konstytucyjny.

Jak będzie po nowelizacji?Podatnicy będą informowani o zawieszeniu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w ich sprawie. Wszczęcie postępowania karnego wobec podatnika, który nie zapłacił należności, będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego tylko wtedy, jeżeli podatnik zostanie poinformowany o zawieszeniu przed upływem tego terminu.

Przepisami zajmie się teraz jeszcze Sejm. Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

(Źródło: PAP)