e-Podatki

1.1. Zmiany w akcyzie węglowej podpisane 2013-08-06


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, zmieniającą zasady opodatkowania wyrobów węglowych.

"Podstawowym celem ustawy jest zmiana zasad opodatkowania wyrobów węglowych podatkiem akcyzowym, w szczególności poprzez zniesienie części obowiązków instrumentalnych" - podano w komunikacie prasowym. Obecne przepisy w tym zakresie sprawiają poważne trudności zarówno przedsiębiorstwom jak i organom podatkowym. Chodzi przede wszystkim o opodatkowanie strat wyrobów węglowych powstających u podmiotów zużywających wyroby węglowe i korzystających ze zwolnienia od akcyzy oraz obowiązków nałożonych na te podmioty. Zmieniono więc definicję "pośredniczącego podmiotu węglowego", wprowadzono instytucję "finalnego nabywcy węglowego" oraz nadano mu status podatnika podatku akcyzowego.

W ustawie określano, co będzie przedmiotem opodatkowania w przypadku wyrobów węglowych. Będą to m.in.: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Ponadto opodatkowane będzie użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary oraz powstanie ubytków wyrobów akcyzowych. W określonych sytuacjach opodatkowaniu podlegać będzie użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(Źródło: PAP)