e-Podatki

2.1. Akcyza na paliwo do firmowych samolotów 2013-08-06


Paliwo kupowane przez firmy przewożące własnym samolotem członków zarządu i pracowników nie jest zwolnione z podatku akcyzowego. Minister finansów zmienił, jego zdaniem, błędną interpretację warszawskiej Izby Skarbowej.

Sprawa dotyczyła spółki, która własnym samolotem turbośmigłowym przewozi prezesa i wiceprezesów. Spółka nie ma certyfikatu przewoźnika lotniczego ani koncesji na wykonywanie przewozów lotniczych i tym samym nie wykonuje usług w zakresie przewozu osób i ładunków.

Spółka planowała kupować paliwo lotnicze bez akcyzy (na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), uznając że nie prowadzi "prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym", ponieważ te musiałyby się odbywać "w celach innych niż gospodarcze". Tymczasem - jak przekonywała - samolot jest używany na potrzeby zarządu, a więc do celów gospodarczych.

Dwa lata temu korzystną dla nie interpretację w tej sprawie wydała Izba Skarbowa w Warszawie. Zmienił ją teraz minister finansów, uznając ją za nieprawidłową. Powołał się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z grudnia 2011 r. (w sprawie C-79/10 Systeme Helmholz), w którym unijny Trybunał orzekł, że zwolnienie z podatku od paliw nie dotyczy przedsiębiorstwa, które w celu rozwoju stosunków handlowych przewozi własnym samolotem pracowników do klientów lub na targi handlowe, jeżeli transport ten nie służy bezpośrednio wykonywaniu przez to przedsiębiorstwo odpłatnych usług lotniczych.

(Źródło: PAP)