e-Podatki

1.3. Dzień Skarbowości 2013-08-06


W tym roku obchodzono 30. rocznicę reaktywowania urzędów i izb skarbowych w Polsce. Z tej okazji w dniu 31 lipca br. w Ministerstwie Finansów odbyły się uroczyste obchody Dnia Skarbowości.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r., na mocy której urzędy i izby skarbowe ustanowiono organami administracji państwowej podległymi Ministrowi Finansów, weszła w życie w 1983 r. Podczas uroczystości po raz pierwszy w historii wręczono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP dla 63 pracowników administracji skarbowej. Odznaczenie, nadawane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2012 r., przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla polskiej skarbowości.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)