e-Podatki

1.3. Żywność na cele charytatywne bez VAT 2013-07-30


Darowizny towarów spożywczych przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego zarówno przez producentów, jak i handlowców będą zwolnione z podatku od towarów i usług.

Podczas prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono również poprawki dotyczące zwolnienia od podatku produktów i usług dla firm handlowych przekazujących towary spożywcze na potrzeby działalności charytatywnej na krótko przed upływem okresu ważności tych towarów. Dotychczas upoważnieni byli do tego tylko producenci. Dzięki poprawce przyjętej przez sejmową komisję finansów ograniczenie to zniknie. W razie wykorzystania przez organizacje pożytku publicznego tych towarów do innego niż przeznaczony celu - niezgodnie z celem charytatywnym - konsekwencje podatkowe będą ponosić te organizacje charytatywne.

(Źródło: sejm.gov.pl; PAP)