e-Podatki

1.4. Uproszczone sprawozdania finansowe dla mikrofirm 2013-07-30


Mikrofirmy będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe. Takie zmiany przewiduje przygotowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Skierowano go do uzgodnień międzyresortowych.

Projekt ma dostosować przepisy ustawy o rachunkowości do unijnej dyrektywy w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, która weszła w życie 19 lipca 2013 r.

Firma taka będzie mogła opcjonalnie wybrać uproszczone formy sprawozdań, nie będzie miała jednak obowiązku skorzystania z tej możliwości.

Zgodnie z definicją unijną jednostki "mikro" to spółki akcyjne, spółki z o.o. i spółki komandytowo-akcyjne, które nie przekroczyły limitów dwóch z trzech kryteriów: suma bilansowa w wysokości 350 tys. euro, przychody netto w wysokości 700 tys. euro, przeciętne zatrudnienie - 10 osób. Z danych GUS w 2011 r. wynika, że w Polsce funkcjonowało ponad 1,7 mln mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 9 osób). Stanowi to ok. 96 proc. wszystkich firm. Ponad 112 tys. takich firm prowadziło księgi rachunkowe.

(Źródło: PAP)