e-Podatki

1.1. Sejm uchwalił solidarną odpowiedzialność przy VAT 2013-07-30


W piątek sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, wprowadzającą m.in. odpowiedzialność solidarną za zobowiązania podatkowe. Celem zmian jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi w handlu stalą, paliwami i złotem, czyli tzw. towarami wrażliwymi. Zdaniem resortu finansów oszustwa podatkowe w tym obszarze powodują nie tylko straty dla budżetu, ale także ograniczają konkurencję na rynku i możliwości działania uczciwych podatników.

Ustawą rozszerzono zakres mechanizmu odwróconego obciążenia VAT-em (w tej procedurze nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na obrót niektórymi wyrobami stalowymi. Mechanizmem tym mają też być objęte niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne.

Wprowadzono też instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach "towarami wrażliwymi". Rozliczenia VAT w obrocie tymi towarami skrócono do miesiąca.

Według posłów Ruchu Palikota wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej w VAT jest kontrowersyjnym rozwiązaniem. Zapowiadają zaskarżenie tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

(Źródło: PAP)