e-Podatki

2.1. Nie ma przepisów zwalniających z tzw. janosikowego 2013-07-23


Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj, że w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie zawarto regulacji, na mocy których województwo mazowieckie mogłyby być zwolnione z obowiązku wpłat tzw. janosikowego.

"Janosikowe" to wpłacają do budżetu państwa najbogatsze samorządy na rzecz biedniejszych. Zdaniem MF do wpłat tych nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących odraczania terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, rozkładania na raty podatku lub zapłaty zaległości podatkowej, a także umarzania zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę.

Środki pochodzące z wpłat samorządów województw do budżetu państwa w takiej samej wysokości przekazywane są z budżetu państwa do poszczególnych samorządów województw, biorąc pod uwagę dysproporcję w dochodach uzyskiwanych przez województwa oraz szczególne potrzeby tych samorządów, w których wydatki na określone zadania są znacznie wyższe niż średnie w danej kategorii. Jak podkreśla MF, gdyby zaniechano poboru wpłat lub ich części, środki przeznaczone na część regionalną subwencji ogólnej musiałyby zostać pokryte z budżetu państwa, co jest obecnie niemożliwe.

Według MF analiza danych dot. dochodów samorządów za pierwszy kwartał 2013 r. nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, jaka będzie sytuacja finansowa samorządu województwa mazowieckiego w całym 2013 r. "Ministerstwo Finansów (...) monitoruje sytuację finansową Województwa Mazowieckiego, zwłaszcza w zakresie poziomu realizowanych dochodów, w tym w szczególności z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych" - zapewniono.

Na początku lipca marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik zwrócił się do ministra finansów Jacka Rostowskiego o to, by przez ostatnie cztery miesiące tego roku Mazowsze nie płaciło tzw. janosikowego. Oszczędności pozwolą na uregulowanie dwóch rat "janosikowego" - lipcowej i sierpniowej (120 mln zł), na cztery ostatnie miesiące roku zabraknie ok. 220 mln zł. Jego zdaniem, jeśli wpływy z podatku CIT nie będą rosły, to Mazowsze będzie miało problem z budżetem na 2014 r. W związku z tym planuje złożyć wniosek o jednorazową ulgę na 2014 r. Taki zapis musiałby jednak znaleźć się w przyszłorocznej ustawie budżetowej. Jak mówił, chodzi m.in. o to, by pobór "janosikowego" nie przekraczał 30 proc. dochodów Mazowsza.

Na początku 2010 r. marszałek woj. mazowieckiego złożył wniosek do TK o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących "janosikowego". W ubiegłym tygodniu sejmik województwa mazowieckiego zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o przyspieszenie tych prac.

(Źródło: PAP)