e-Podatki

1.3. Zmiany w czasie pracy kierowców 2013-07-23


Od 16 lipca br. obowiązują nowe zasady rozliczania czasu pracy samozatrudnionych kierowców. Wcześniej ustawa o czasie pracy kierowców dotyczyła wyłącznie zatrudnionych na umowę o pracę. Teraz i samozatrudnieni muszą przestrzegać tygodniowych limitów czasu pracy, obowiązkowych przerw i prowadzić ewidencję godzin za kółkiem.

„Ewidencję będą musieli prowadzić ci, którzy mają firmy transportowe i kierują własnymi pojazdami oraz ci, którzy jedynie świadczą usługi transportowe korzystając z pojazdów firm zewnętrznych” – wyjaśniła Renata Strachowska dyrektor biura prawnego Inspekcji Transportu Drogowego.

Czasem pracy samozatrudnionych kierowców jest cały okres od rozpoczęcia pracy do jej zakończenia. Obejmuje on wykonywanie wszelkich czynności związanych z transportem drogowym. Nie tylko prowadzenie pojazdu, ale również oczekiwanie na załadunek czy utrzymywanie pojazdu w czystości. Średni tygodniowy czas pracy kierowcy przedsiębiorcy nie może przekraczać 48 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

(Źródło: IAR)