e-Podatki

1.4. Zmiany w oznaczaniu cen towarów 2013-07-23


Handlowcy nie będą musieli metkować każdego towaru w sklepie. Wystarczy, że cena zostanie odpowiednio wyeksponowana. Ministerstwo finansów chce zlikwidować obowiązek metkowania, czyli indywidualnego oznaczania towarów. Zmienione mają zostać również zasady uwidaczniania cen towarów i usług. Aby uniknąć nieprawidłowości w tym zakresie, wprowadzone zostaną bardzo wysokie kary (nawet 40 tys. zł). Projekt nowelizacji ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług oraz rozporządzenie w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Celem zmian jest zmniejszenie obowiązków przedsiębiorców. Naklejanie cen na poszczególne towary albo jednostkowe opakowania zwiększa bowiem zaangażowanie personelu sklepu, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu cen. Metkowanie jest szczególnie uciążliwe zwłaszcza dla mikro i małych przedsiębiorstw. Nowe rozwiązania mają być bardziej przyjazne zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów. Szczegółowe zasady miałyby zostać określone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że „podstawową formą uwidaczniania cen jest wywieszka, którą umieszcza się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, bezpośrednio przy towarach lub w ich pobliżu, ale w taki sposób by nie można było pomylić ceny określonego towaru z ceną innego, w szczególności podobnego towaru”.

W sklepach samoobsługowych powinien zostać zapewniony system elektronicznej identyfikacji towaru i ceny (kody kreskowe). Obowiązek nie ma mieć zastosowania, jeżeli w danym punkcie sprzedaży nie dokonuje się – ze względu na zakres działalności – elektronicznej identyfikacji. W tym zakresie przepisy nie będą się więc niczym różnić od tych obecnych.

W projekcie założono odstąpienie od dotychczasowego rozróżnienia między „oznaczaniem” towaru ceną a „uwidacznianiem” cen. Samo „uwidocznienie” powinno zawierać informacje nt. aktualnej ceny (w tym ceny jednostkowej), jednostki miary, do której odnosi się cena, oraz nazwie handlowej towaru. Dozwolone będą m.in. wywieszki, cenniki, przywieszki trwale złączone z towarem, katalogi oraz obwoluty.

Nowe przepisy nie będą mieć zastosowania do:

  • towarów dostarczanych w czasie świadczenia usługi;
  • sprzedaży towarów z licytacji lub na aukcji;
  • sprzedaży dzieł sztuki i antyków.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać najprawdopodobniej pod koniec roku 2013 lub na początku 2014 r.

(Źródło: podatki.biz)