e-Podatki

1.4. Specjalne programu przeciwdziałania bezrobociu zwolnione z PIT 2013-07-16


Świadczenia z tytułu specjalnych programów przeciwdziałania bezrobociu zostaną w tym roku zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Projekt z 5 czerwca 2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opublikował resort finansów.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że „projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które zostaną zakwalifikowane przez starostę do uczestnictwa w programie specjalnym i w związku z tym otrzymają świadczenia z tytułu specyficznych elementów wspierania zatrudnienia”.

Ze zwolnienia z PIT korzysta aktualnie już kilka elementów wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy. Są to świadczenia związane ze studiami podyplomowymi, szkoleniami czy ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym roku zwolnione mają być dodatkowo świadczenia zapisane w art. 2 ust. 1 pkt 27b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli programy specjalne – „zespół działań mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy”. Wnioskował o to resort pracy i polityki społecznej.

Zaniechanie poboru podatku PIT dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Wpływy podatkowe ulegną zmniejszeniu w sumie o ok. 12 mln zł.

(Źródło: podatki.biz)