e-Podatki

1.1. Polsko-malezyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania 2013-07-16


W dniu 8 lipca 2013 r. w Kuala Lumpur podpisano umowę umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, wraz z protokołem do umowy. Umowa zastąpi analogiczną umowę polsko-malezyjską z 16 września 1977 r.

Znajdzie ona zastosowanie między innymi do opodatkowania dochodów z nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej w drugim państwie, zysków kapitałowych, wynagrodzeń oraz emerytur i rent. W przypadku tzw. dochodów pasywnych, umowa ustala stawki podatku pobieranego u źródła na 10 proc. w przypadku odsetek, 8 proc. w przypadku należności licencyjnych i opłat za usługi techniczne, natomiast w przypadku dywidend na 5 proc. kwoty dywidend brutto.

Zgodnie z podpisaną umową metoda zaliczenia proporcjonalnego pozostanie podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania stosowaną przez Polskę. Nowa konwencja zawiera ponadto pełną klauzulę wymiany informacji, zgodną ze standardem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Tekst umowy jest dostępny na stronie internetowej www.finanse.mf.gov.pl w zakładce ABC Podatków/Umowy międzynarodowe/wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (link otwiera okno w nowym serwisie).

(Źródło: Ministerstwo Finansów)