e-Podatki

2.2. Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich 2013-07-09


W dniu 28 czerwca 2013 r. odbyła się konferencja Rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw, zorganizowana przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce we współpracy z Europejską Federacją Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA). Patronatem honorowym objęły ją ministerstwa Finansów oraz Gospodarki. Najważniejszymi tematami konferencji było znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce światowej, krajowej i regionalnej oraz potrzeby informacyjne podmiotów powiązanych z ich działalnością.

Zdaniem podsekretarz stanu w MF Doroty Podedwornej-Tarnowskiej przedsiębiorstwa sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) są ważnym źródłem tworzenia wartości dodanej i posiadają olbrzymie pokłady innowacyjności. Wiceminister zachęciła do włączenia się w dyskusję na temat zasad rachunkowości MŚP w obliczu planowanych w najbliższym czasie zmian ustawy o rachunkowości. Będą one związane z wdrożeniem opublikowanej w marcu 2012 r. dyrektywy zezwalającej na ustanowienie odrębnego reżimu w zakresie sprawozdawczości finansowej tzw. mikropodmiotów, a także nowej dyrektywy o rachunkowości przyjętej w czerwcu br., która pozwoli na zwolnienie małych i średnich jednostek z części obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej. Jak podkreśliła Dorota Podedworna-Tarnowska, planowane zmiany mają przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności jednostek mikro oraz uwolnienia ich potencjału ekonomicznego poprzez redukcję barier regulacyjnych i administracyjnych w zakresie prawa bilansowego, przy jednoczesnym zachowaniu rzetelności informacji finansowej i bezpieczeństwa wszystkich interesariuszy.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, pełnomocnik rządu ds. deregulacji gospodarczych Jerzy Witold Pietrewicz przedstawił działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz mechanizmów wsparcia ich rozwoju. W dyskusjach panelowych wzięli udział przedstawiciele organizacji gospodarczych, sporządzających sprawozdania finansowe oraz odbiorców informacji finansowych generowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponadto przedstawiciele EFAA z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Niemiec przedstawili obowiązujące tam rozwiązania dotyczące rachunkowości MŚP oraz plany na przyszłość wynikające ze zmian w prawie unijnym.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)