e-Podatki

2.2. Urzędy skarbowe przyznają ulgi w spłacie podatku 2013-07-02


Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że urzędy podatkowe częściej rozkładają podatek i zaległości na raty, niż odmawiają takiej ulgi. W 2011 r. organy podatkowe wydały 46 902 decyzji  rozkładających na raty podatek lub zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę oraz 26 470 odmownych, w 2012 r. było to 51 919 decyzji pozytywnych oraz 29 360 negatywnych.

Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską (nr 17659/13) posła PO Tomasza Głogowskiego. Chodziło w niej o zarzut nagminnego odmawiania przez organy podatkowe rozkładania na raty zaległości podatkowych, także niezawinionych przez przedsiębiorców. Decyzje w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenie płatności, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowych) mają charakter uznaniowy. Przyznanie ulgi zależy od uznania przez organ podatkowy (na podstawie zebranego materiału dowodowego), czy w konkretnej sprawie mamy do czynienia z ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. 

Tomasz Głogowski zaproponował również, aby Ministerstwo Finansów wydało wskazówki interpretacyjne dla organów podatkowych, kiedy i jak stosować przepisy o ulgach. Resort odpowiada, że ogólny nadzór podatkowy ministra nie obejmuje uprawnień do wskazywania podległym organom sposobu rozstrzygania konkretnych spraw indywidualnych. Minister finansów nie może więc również zlecić urzędom rozkładania na raty zaległości podatkowych określonej grupie przedsiębiorców. Ponadto instrukcje czy wytyczne i tak nie mogłyby stanowić podstawy rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie, której załatwienie należy do kompetencji organu podatkowego prowadzącego postępowanie podatkowe.

(Źródło: Dziennik Gazeta Prawna)