e-Podatki

1.2. 91 kolelnych zawodów do deregulacji 2013-07-02


Rada Ministrów przyjęła projekt drugiej ustawy deregulującej dostęp do zawodów. Projekt zakłada ułatwienie dostępu do 82 zawodów technicznych oraz 9 finansowych (łącznie 91 zawodów), m.in. doradcy podatkowego, biegłego rewidenta, agenta celnego czy osoby prowadzącej usługowo księgi rachunkowe.

Pierwsza ustawa deregulacyjna (dotycząca 51 zawodów) została już przyjęta przez Sejm i czeka obecnie na podpis prezydenta. Trzeci projekt (104 zawody) znajduje się dopiero w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Wszystkie trzy ustawy mają zderegulować dostęp do w sumie 246 zawodów.

W drugiej ustawie deregulacyjnej przewidziano otwarcie dostępu do wielu zawodów inżynieryjnych, zawodu pilota, architekta, urbanisty, szypra, maszynisty czy montera. Z zawodów finansowych najciekawiej zapowiadają się zmiany dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zawodu doradcy podatkowego.

Jak podaje Rząd „Rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych, spowodują wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Powinny też uwolnić 100 tys. nowych miejsc pracy. Deregulacja zmniejszy obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Zmiany zawarte są w projekcie ustawy (z 13 czerwca 2013 r.) o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa wejdzie w życie – poza kilkoma drobnymi wyjątkami – po 60 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ustawa ułatwi dostęp do takich zawodów, jak:
 1. architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
 2. architekt uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
 3. architekt uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 4. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej;
 5. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 6. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 7. inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 8. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
 9. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej;
 10. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej;
 11. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej;
 12. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej;
 13. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej;
 14. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
 15. inżynier budownictwa uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 16. inżynier górnictwa i geologii w specjalności eksploatacja złóż uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
 17. inżynier inżynierii wojskowej uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej;
 18. inżynier telekomunikacji uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
 19. inżynier telekomunikacji uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
 20. inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
 21. inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
 22. inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 23. inżynier inżynierii środowiska uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 24. inżynier energetyk uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 25. inżynier transportu w specjalności sterowanie ruchem w transporcie lub sterowanie ruchem lub zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 26. inżynier transportu uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowej;
 27. inżynier transportu uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności kolejowej;
 28. inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 29. inżynier elektrotechnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 30. inżynier elektrotechnik w zakresie specjalności telekomunikacja uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
 31. inżynier elektrotechnik w zakresie specjalności telekomunikacja uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
 32. inżynier elektroniki i telekomunikacji w zakresie specjalności telekomunikacja uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej;
 33. inżynier elektroniki i telekomunikacji w zakresie specjalności telekomunikacja uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej;
 34. inżynier inżynierii naftowej i gazowniczej uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 35. inżynier górnik uprawniony do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 36. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 37. doradca podatkowy;
 38. rzeczoznawca samochodowy;
 39. diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 40. urbanista;
 41. pilot samolotowy zawodowy;
 42. pilot samolotowy liniowy;
 43. pilot śmigłowcowy zawodowy;
 44. pilot śmigłowcowy liniowy;
 45. pilot wiatrakowcowy zawodowy;
 46. pilot sterowcowy zawodowy;
 47. pilot balonu wolnego;
 48. pilot szybowcowy;
 49. radiooperator pokładowy;
 50. technik-mechanik lotniczy;
 51. technik awionik;
 52. dyspozytor lotniczy;
 53. mechanik pokładowy (lotniczy);
 54. skoczek spadochronowy;
 55. nawigator lotniczy;
 56. mechanik poświadczenia obsługi technicznej statku powietrznego;
 57. zwrotniczy;
 58. mostowniczy;
 59. dróżnik obchodowy;
 60. dyspozytor ruchu metra;
 61. dyżurny ruchu i stacji metra;
 62. manewrowy metra;
 63. monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra;
 64. monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej metra;
 65. prowadzący pociąg metra;
 66. prowadzący pomocnicze pojazdy kolejowe metra;
 67. broker ubezpieczeniowy;
 68. agent ubezpieczeniowy;
 69. aktuariusz;
 70. nurek III klasy;
 71. nurek II klasy;
 72. nurek I klasy;
 73. nurek saturowany;
 74. kierownik prac podwodnych II klasy;
 75. kierownik prac podwodnych I klasy;
 76. operator systemów nurkowych;
 77. agent celny;
 78. biegły rewident;
 79. przyjmujący zakłady wzajemne;
 80. prowadzący kolektury gier liczbowych;
 81. oficer mechanik;
 82. szyper 2 klasy w żegludze krajowej;
 83. szyper 1 klasy w żegludze krajowej;
 84. szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego;
 85. szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego;
 86. pilot morski;
 87. pilot pełnomorski;
 88. maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych;
 89. konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych.
 90. maszynista specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych;
 91. konserwator specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych.
(Źródło: podatki.biz)