e-Podatki

1.2. Ratyfikowano umowę z USA 2013-06-25


Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania dochodów.

Obowiązująca wcześniej umowa między Polską a USA o uniknięciu podwójnego opodatkowania została zawarta jeszcze w 1974 r. i była jedną z pierwszych umów z zakresu podatków, zawartych po 1945 r. Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, w nowych warunkach gospodarczych oraz zmienionej sytuacji międzynarodowej Polski, zaistniałej po roku 1989, zawarte w latach siedemdziesiątych umowy podatkowe nie odpowiadają współczesnym wymogom, wynikającym z przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Współpracy i Rozwoju jak i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wynegocjowano więc nowe umowy z głównymi partnerami gospodarczymi Polski, m.in. właśnie ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

W ciągu ostatnich dwóch lat Polska zawarła podobne umowy m.in.: z Wielką Brytanią, Finlandią, Norwegią oraz Czechami. W pierwszej połowie 2012 r. podpisano ponadto konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z Kanadą oraz protokoły zmieniające umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem, Islandią oraz Luksemburgiem.

(Źródło: PAP)