e-Podatki

1.2. NSA: izby celne nie muszą płacić VAT 2013-06-18


Sprzedaż skonfiskowanych samochodów realizowana w ramach zadań publicznych nałożonych na izbę celną, nie podlega VAT. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczy Izby Celnej z Opola, która toczyła spór w tej sprawie z Izbą Skarbową w Łodzi.

Izba celna zwróciła się z wnioskiem o interpretację podatkową. Samochód, który był wykorzystywany do przemytu papierosów, został skonfiskowany wyrokiem sądu rejonowego i izba musiała go sprzedać w ramach postępowania likwidacyjnego. Była zdania, że nie będzie musiała zapłacić VAT, ponieważ sprzedaż samochodu została jej powierzona w ramach realizowanych zadań publicznych. Argumentowała, że sprzedaż samochodu nie jest sprzedażą wynikającą z kodeksu cywilnego, ponieważ izba nie sprzedaje go w ramach własnej działalności gospodarczej.

Izba Skarbowa w Łodzi uznała jednak, że izba celna musi zapłacić VAT od sprzedaży samochodu, ponieważ sprzedaż ta spełnia wszystkie warunki sprzedaży wynikające z kodeksu cywilnego.

Izba celna zaskarżyła tę decyzję i sprawa znalazła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu. Sąd uwzględnił skargę izby i stwierdził, że sprzedaż samochodu, odbywająca się w drodze egzekucji, nie może być uznana za cywilną umowę sprzedaży, a dyrektor Izby Celnej nie może być w tym wypadku uznany za handlowca prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

Izba skarbowa zaskarżyła ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale NSA oddalił w czwartek jej skargę.

"Organy państwa płacą VAT, jeśli są normalnymi uczestnikami obrotu, a ich działania mają wpływ na konkurencyjność na rynku" - powiedział sędzia Arkadiusz Cudak, uzasadniając wyrok. Wyjaśnił, że przy sprzedaży skonfiskowanego samochodu izba celna działa jako organ władzy i wykonuje wyrok sądu rejonowego, dlatego nie można uznać, że jest uczestnikiem obrotu gospodarczego.

Sędzia dodał, że podatek VAT jest podatkiem jednolitym dla całej Unii Europejskiej, dlatego nie można się w tej sytuacji odwoływać do krajowych przepisów prawa cywilnego.

(Źródło: PAP)