e-Podatki

1.1. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Singapurem 2013-06-18


Sejm opowiedział się w piątek za ratyfikacją polsko-singapurskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków dochodowych. Podpisano ją w listopadzie ubiegłego roku. Zmiany mają dotyczyć opodatkowania licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych pozwalających na usunięcie podwójnego opodatkowania.

Obowiązującą obecnie umowę między Polską a Singapurem w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarto w 1993 r. Od tego czasu znacznej zmianie uległy jednak stosunki ekonomiczne oraz polska polityka w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzieki zawarciu nowej umowy możliwe będzie usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz podniesienie jakości polsko-singapurskiej umowy. Polska wynegocjowała nowe umowy również m.in.: z Finlandią, Królestwem Norwegii, Republiką Federalną Niemiec, Szwecją oraz Wielką Brytanią.

(Źródło: PAP)