e-Podatki

1.2. Niższe odsetki podatkowe 2013-06-11


Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z o 0,25 proc. Od 6 czerwca br. stopa kredytu lombardowego wynosi 4,25 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi teraz 10,5 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 7,88 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek).

Obniżona została również do 5,25 proc. stawka opłaty prolongacyjnej.

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

W sumie w ciągu ostatniego roku Rada obniżyła stopy procentowe o 2 pp. i nie wykluczyła kolejnych cięć.