e-Podatki

1.1. Odszkodowania za wypadki przy pracy są zwolnione z podatku dochodowego 2013-06-11


Naczelny Sąd Administracyjny uznał w piątek, że odszkodowania za wypadki przy pracy są zwolnione z podatku dochodowego. Sprawa dotyczyła odszkodowań otrzymywanych przez pracowników spółki KGHM Polska Miedź SA.

KGHM na podstawie rachunków i faktur zwraca swoim pracownikom koszty leczenia, rehabilitacji oraz - jeśli to konieczne - koszty przekwalifikowania do innego zawodu. Obowiązek zwrotu tych kosztów przez KGHM wynika z kodeksu cywilnego.

Oddział spółki KGHM z Polkowic spytał Izbę Skarbową w Poznaniu, czy takie wypłaty będą zwolnione z podatku dochodowego. Izba uznała, że nie. Odszkodowania za wypadki przy pracy są bowiem przychodem pracowników i należy od nich zapłacić podatek.

Zdaniem spółki zgodnie z ustawą o PIT zwolnione z podatku są wszystkie odszkodowania lub zadośćuczynienia pracownicze, jeśli ich wysokość i zasady ustalania wynikają z innych ustaw (w tym wypadku z Kodeksu cywilnego). Spółka przypomniała, że w 2005 r. dostała już od Urzędu Skarbowego we Wrocławiu korzystną dla niej interpretację w podobnej sprawie.

Izba uznała jednak, że kodeks cywilny nie określa precyzyjnie wysokości odszkodowań, ani zasad ich ustalania i dlatego nie mogą być one zwolnione z PIT.

Polkowicki oddział KGHM zaskarżył tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, a sąd przyznał mu rację. Orzekł, że odszkodowania przyznane na podstawie kodeksu cywilnego są zwolnione od podatku, ponieważ kodeks wystarczająco jasno określa zasady ustalania odszkodowania.

Izba skarbowa złożyła skargę kasacyjną od tego wyroku, ale w piątek Naczelny Sąd Administracyjny również oddalił jej skargę (sygn. II FSK 2008/11).

W uzasadnieniu sędzia Anna Maria Świderska wyjaśniła, że w kodeksie cywilnym dokładnie określono zasady wypłacania odszkodowań; m.in. na żądanie pracownika pracodawca musi wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a udokumentowaniem tych wypłat są faktury, przedłożone przez pracowników, a nie np. ugoda z pracownikiem. Sędzia dodała, że gdyby odszkodowania były wypłacane na podstawie umów lub ugód innych niż ugody sądowe, to wtedy pracownicy musieliby zapłacić od nich podatek.

Na przepis dotyczący zwolnienia z PIT odszkodowań pracowniczych zwrócił uwagę Sejmowi i rządowi Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu sygnalizacyjnym. Trybunał stwierdził, że w przepisie tym jest luka, ponieważ brakuje w nim zwolnienia z PIT odszkodowań przyznawanych na podstawie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień pracowniczych. Zdaniem TK one również powinny być zwolnione z podatku, ponieważ układy zbiorowe pracy oraz inne porozumienia pracownicze są źródłem prawa pracy i obowiązują bezpośrednio w stosunkach pracy, tak jak przepisy ustaw, rozporządzeń czy prawa międzynarodowego.

(Źródło: PAP)