e-Podatki

1.3. Zmiany w podatkach w najbliższych latach 2013-06-04


Jeszcze w tym roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kilku ważnych zmian. Na kolejne poczekamy do przyszłego roku. W sierpniu ma wejść w życie procedura tzw. odwróconego VAT na niektóre wyroby stalowe. W listopadzie natomiast wejdzie w życie podwyżka akcyzy na gaz ziemny stosowany do celów opałowych. Zmiany przeanalizowała PAP.

Zmianę taką resort chce wprowadzić do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o VAT. Uwzględniono w niej także tzw. solidarną odpowiedzialność podatkową w obrocie "towarami wrażliwymi" (stal, paliwa, złoto) i zakaz rozliczania VAT kwartalnie w przypadku takich wyrobów. Ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania informatycznego ministerstwo planuje, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2013 r.

Z projektu nowelizacji ustawy o akcyzie wynika, że od 1 listopada br. zostanie wprowadzona akcyza na gaz ziemny wykorzystywany do celów opałowych (w wysokości 1,28 zł/1GJ, co oznacza, że podatek będzie stanowił ok. 3 proc. średniej ceny hurtowej gazu). W ustawie przewidziano jednak wiele zwolnień m.in. dla gospodarstw domowych, szkół, przedszkoli, żłobków, czy szpitali.

To nie koniec zmian, ale ich wprowadzenie przewidziano na kolejny rok. W projekcie nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych zaplanowano wprowadzenie rozwiązania polegającego na opodatkowaniu w Polsce dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych, tzw. CFC - Controlled Foreign Corporation. Zgodnie z projektem polska firma płaciłaby w Polsce podatek również od dochodów osiągniętych przez CFC.

Z kolejnych projektów nowelizacji ustawy o PIT i CIT wynika, że od stycznia 2014 r. opodatkowane zostaną tzw. polisolokaty (lokaty bankowe połączone z polisami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego). W projekcie przewidziano jednak nową ulgę mieszkaniową. Zwolnienie podatkowe objęłoby odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, jeżeli zostałyby przeznaczone na realizacje celu mieszkaniowego. MF zgodziło się ponadto, by firmy mogły dobrowolnie przekazywać 1 proc. podatku CIT na rzecz jednostek naukowych. Zaplanowano także włączenie w zakres opodatkowania CIT spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych.

Od 1 lipca 2014 r. miałaby wejść w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która przewiduje wprowadzenie tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (przepisy te są na razie na etapie projektu założeń). Rozszerzony miałby zostać zakres informacji, których organy podatkowe mogą żądać od banków i innych instytucji finansowych. Planowane są też zmiany dotyczące kontroli podatkowych, dzięki którym mają być one szybsze i dokładniejsze, wprowadzenie nowych regulacji dotyczących udzielania pełnomocnictw (od 1 stycznia 2016 r.) oraz unowocześnienie zasad doręczania pism podatnikom (od 1 lipca 2015 r.). Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych miałby być otwarty i nieodpłatny.

Kolejne zmiany zaplanowane są na 2020 r. Firmy wydobywcze miałyby płacić specjalny podatek od gazu ziemnego i ropy naftowej. Ustawa o podatku węglowodorowym miałaby wejść w życie wcześniej - w 2015 r.

(Źródło: PAP)