e-Podatki

2.1. 23-proc. VAT na roboty budowlane poza budynkiem 2013-06-04


Roboty budowlane wykonywane poza budynkiem są opodatkowane podstawową stawką 23 proc. VAT, nawet jeśli wewnątrz budynku są one objęte obniżoną stawką 8 proc. W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny wydał w tej sprawie uchwałę.

Orzecznictwo sądów administracyjnych ws. stosowania przepisów o obniżonej stawce VAT do robót dotyczących obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym było do tej pory rozbieżne, dlatego prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Roman Hauser zwrócił do siedmioosobowego składu sędziów tego sądu o rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Obniżona, 8-procentowa stawka, stosowana jest do: dostawy, budowy, remontu, modernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (budynki jednorodzinne o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 metrów kw. oraz mieszkania nie większe niż 150 metrów kw.).

Najwięcej sporów deweloperów z organami podatkowymi dotyczyło tego czy 8-proc. VAT można stosować tylko do przyłączy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w samym budynku mieszkalnym, czy również do przyłączy znajdujących się poza bryłą budynku.

Z ustawy o VAT wynika, że infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu są m.in.: przyłącza do budynków mieszkalnych, drogi, dojścia, dojazdy oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne - jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Nie jest określone natomiast, czy infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu ma się znajdować wewnątrz budynku, czy również poza jego bryłą. Z tego powodu prezes NSA skierował pytanie do siedmioosobowego składu NSA, czy obniżona stawka VAT "może także znaleźć zastosowanie do robót dot. obiektów budownictwa mieszkaniowego, ale wykonywanych poza bryłą takich obiektów".

Zdaniem prokuratora Prokuratury Generalnej Lucjana Nowakowskiego obniżona stawka VAT nie może być stosowana do robót wykonywanych poza bryłą budynku. Zgodnie z definicją budynku zawartą w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) "budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych". NSA zgodził się z tym i stwierdził, że obniżonej stawki VAT nie stosuje się do robót wykonywanych poza budynkiem. Należy do nich więc stosować podstawową stawką VAT (obecnie 23 proc).

W ustnym uzasadnieniu uchwały sędzia Grażyna Jarmasz odwołała się do definicji budynku, zawartej w Słowniku Języka Polskiego. Wynika z niej, że budynkiem jest "budowla naziemna, ograniczona ścianami i dachem". Sędzia wskazała, że "definicja ta nie obejmuje innych elementów, mimo że są związane z budynkiem". Dodała, że choć infrastruktura jest związana z budynkiem, to roboty dot. budynku i infrastruktury można rozdzielić, co w rzeczywistości ma miejsce.

(Źródło: PAP)