e-Podatki

1.2. Nowe wzory VAT-UE 2013-06-04


Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe wzory informacji VAT-UE wraz z załącznikami oraz korekty VAT-UEK. Dotychczasowe wzory mogą być stosowane,z wyłączeniem informacji zawierających transakcje z kontrahentami z Chorwacji.

Wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych trakcjach (VAT-UE) musiał zostać zmieniony w związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej. W części Objaśnienia w pkt 2 dodano nowy kod i nazwę kraju, tj.: HR - Chorwacja. Aby uniknąć konieczności takich zmian w przyszłości, Objaśnienia wyodrębniono ze wzoru jako odrębny załącznik. Pozostałe zmiany mają charakter czysto techniczny.

Nowe wzory informacji VAT-UE oraz VAT-UEK stosuje się począwszy od rozliczenia:
- za lipiec 2013 r., jeśli informacja jest składana za okresy miesięczne,
- za trzeci kwartał 2013 r., jeśli informacja jest składana za okresy kwartalne.

(Źródło: infor.pl)