e-Podatki

1.1. Świadczenia socjalne nie zawsze bez VAT 2013-06-04


Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie są obciążone VAT pod warunkiem jednak, że pracodawca nie wykonuje ich w ramach własnej działalności gospodarczej. Minister finansów wydał interpretację ogólną w tej sprawie.

Minister wyjaśnił, że pracodawca nie płaci VAT, gdy za pieniądze z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kupuje, a następnie przekazuje świadczenia socjalne (np. wczasy dla pracowników i emerytów, kolonie i obozy dla dzieci pracowników, karnety uprawniające do korzystania z basenów, siłowni i innych obiektów sportowych, bilety do kina, teatru, kompleksowe usługi polegające na organizowaniu określonej imprezy kulturalnej) osobom uprawnionym do korzystania z tego funduszu. Podobnie jest również wówczas, gdy osoba uprawniona do korzystania z funduszu socjalnego częściowo dopłaca do nich z własnej kieszeni.

"Zatem, gdy pracodawca działa jako administrator funduszu i dokonuje zakupów towarów i usług, które następnie przekazuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom albo innym osobom upoważnionym do korzystania z funduszu, czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług" - czytamy w interpretacji.

Nie dotyczy to jednak działań podejmowanych przez pracodawcę "w ramach jego aktywności jako przedsiębiorcy", np. gdy pracodawca w związku z organizacją wycieczki dla pracowników, świadczy usługę transportową w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, finansowanej ze środków funduszu w całości lub w części. "Tego rodzaju czynności są bowiem rozliczane przez pracodawcę (podatnika VAT) zgodnie z zasadami ogólnie obowiązującymi w podatku od towarów i usług" - wyjaśnił minister.

(Źródło: PAP)