e-Podatki

2.1. Impreza integracyjna w NSA 2013-05-28


Naczelny Sąd Administracyjny zdecyduje, czy koszty udziału w imprezie stanowią dla pracownika przychód z innego nieodpłatnego świadczenia. Wniosek w sprawie przychodu pracowników z uczestnictwa w imprezach integracyjnych złożyła rzecznik praw obywatelskich.

W piśmie do NSA rzecznik wnioskowała o rozstrzygnięcie dwóch spraw. Po pierwsze „czy sfinansowane przez pracodawcę koszty udziału pracowników w imprezie integracyjnej, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowią dla pracowników, którym umożliwiono udział w tej imprezie, przychód z innego nieodpłatnego świadczenia”. Po drugie, co w sytuacji, gdy wartości świadczeń udostępnionych podczas spotkania nie można przyporządkować do tego, z czego pracownik faktycznie skorzystał. Czy możliwe jest ustalenie kwoty przychodu oraz w konsekwencji wysokości podatku dla konkretnego pracownika?

W załączonym do wniosku uzasadnieniu RPO tłumaczy m.in., że „dla powstania przychodu z tytułu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń nie jest wystarczające postawienie ich do dyspozycji, konieczne jest otrzymanie tych świadczeń przez ich odbiorcę”.

(Źródło: podatki.biz)