e-Podatki

1.4. Opodatkowanie wyrobów węglowych 2013-05-28


W piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, w której przewidziano zmianę zasad opodatkowania wyrobów węglowych. Zgodnie z nią podatek ma być płacony na ostatnim etapie obrotu takimi wyrobami. Ustawa trafi do Senatu i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Obecnie akcyzie podlega m.in. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju, import oraz eksport. Nowelizacją wprowadzono do ustawy pojęcie tzw. finalnego podmiotu węglowego, czyli takiego, który kupuje wyroby węglowe w celach opałowych, w tym także objętych zwolnieniem. Zrezygnowano z instytucji "pośredniczącego podmiotu węglowego". Przedmiotem opodatkowania ma być m.in. nabycie wyrobów węglowych lub posiadanie wyrobów węglowych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą niebędący ich producentem, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów ich nabywcy lub posiadaczowi.

Według autorów zmian zapobiegnie to ewentualnym nadużyciom i pobranie akcyzy od podmiotów gospodarczych, które nie wskażą pochodzenia wyrobów węglowych.

(Źródło: PAP)