e-Podatki

1.1. Procedura tzw. odwróconego VAT od sierpnia 2013-05-28


W sierpniu 2013 r. ma wejść w życie procedura tzw. odwróconego VAT na niektóre wyroby stalowe. Poinformowała o tym PAP rzeczniczka prasowa resortu finansów Wiesława Dróżdż.

Wprowadzenie procedury tzw. odwróconego obciążenia VAT-em w przypadku obrotu niektórymi wyrobami stalowymi ma przeciwdziałać oszustwom podatkowym na tym rynku. Kupujący, a nie sprzedający zobowiązany ma zostać do odprowadzenia podatku.

Rzeczniczka potwierdziła, że ministerstwo uzyskało opinię Komisji Europejskiej o możliwości wprowadzenia przez Polskę mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie niektórymi wyrobami stalowymi (półproduktami) bez konieczności ubiegania się o derogację - odstępstwa od zasady obowiązującej w UE - w tym zakresie, a branża stalowa postuluje jak najszybsze wprowadzenie takiego rozwiązania. Będzie to możliwe poprzez uzupełnienie załącznika nr 11 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz towarów, które mogłyby by być objęte odwrotnym obciążeniem.

Planowane jest również doprecyzowanie istniejącego katalogu dotyczącego odpadów i surowców wtórnych, co oznaczałoby szersze objęcie odwrotnym obciążeniem dostawy tych towarów. "W ten sposób zrealizowano by postulaty z branży recyklingu o konieczności wprowadzenia w tym katalogu korekt" - poinformowała rzeczniczka.

Regulacje dotyczące odwrotnego obciążenia VAT resort finansów chce włączyć do projektu nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, który zakłada wprowadzenie tzw. solidarnej odpowiedzialności podatkowej w obrocie "towarami wrażliwymi" (stal, paliwa, złoto) i ujednolica okresy rozliczeniowe przy dostawie niektórych takich towarów.

Wiesława Dróżdż wyjaśniła, że "w związku z tym, że zgodnie z opinią Komisji Europejskiej nie wszystkie wyroby stalowe narażone na wyłudzenia mogą być objęte zakresem odwrotnego obciążenia, w projektowanej ustawie zakłada się również stosowanie do nich - tam, gdzie odwrotne obciążenie nie może być wprowadzone - odpowiedzialności podatkowej oraz zakazu rozliczania VAT kwartalnie".

Dodała, że przepisy wprowadzające solidarną odpowiedzialność podatkową w obrocie towarami wrażliwymi i wyłączające stosowanie deklaracji kwartalnych wymagają odpowiedniego przygotowania informatycznego, w związku z tym mogłyby wejść w życie dopiero 1 października 2013 r.

(Źródło: PAP)