e-Podatki

2.1. PKPP Lewiatan: Zmiany w podatkach niekorzystne dla firm 2013-05-21


Najnowsze propozycje podatkowe resortu finansów są groźne dla firm i radykalnie ograniczą ich prawa. Eksperci podatkowi PKPP Lewiatan skrytykowali m.in. pomysł opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych przez polskie firmy oraz powrót do koncepcji tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Zdaniem przewodniczącego Rady Podatkowej Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Andrzeja Nikończyka propozycje resortu finansów rodzą dla podatników bardzo duże ryzyko, dają pole do kreatywnej działalności organów podatkowych, podwyższą próg wejścia polskich firm na rynki zagraniczne. Jego zdaniem optymalizacja podatkowa będzie dostępna tylko dla najbardziej zamożnych przedsiębiorstw.

Członek Rady Adam Soska podkreślił, że chociaż opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych przez polskie firmy (tzw. CFC - Controlled Foreign Corporation) wpisuje się w globalny trend, jednak przygotowany przez MF projekt nie jest precyzyjny i nakłada na firmy dodatkowe bariery biurokratyczne.

Zgodnie z projektem dochody zagranicznych spółek np. z dywidend czy licencji byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25 proc. udziałów. Zasadę tę stosowano by, gdyby podatek za granicą był niższy o co najmniej 25 proc. niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności. Nie jest jednak dokładnie określone, co oznacza "rzeczywista działalność". Doradca podatkowy zwrócił też uwagę, że projekt nakłada na firmy obowiązek prowadzenia podwójnej księgowości - według przepisów polskich i zagranicznych. Poza tym polskie spółki będą musiały przedstawiać naszemu fiskusowi dokumenty księgowe spółek zagranicznych, ale - jak zaznaczył Soska - w przypadku firm, które mają poniżej 50 proc. udziałów może to być niemożliwe.

Przewodniczący Komitetu Prawniczego Lewiatana Rafał Iniewski zwrócił uwagę natomiast, że w projekcie założeń do nowelizacji Ordynacji podatkowej oprócz korzystnych dla firm rozwiązań, MF proponuje wprowadzenie regulacji groźnych dla egzystencji podatników. Chodzi zwłaszcza o powrót do koncepcji tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego (Trybunał Konstytucyjny orzekł, że poprzednie tego typu przepisy były niezgodne z konstytucją).

Organy podatkowe będą mogły ją zastosować, jeśli uznają, że dominującą korzyścią z transakcji była korzyść podatkowa oraz że podjęte przez firmę czynności nie były adekwatne do efektu gospodarczego. To, zdaniem Rafała Iniewskiego zbyt ogólne przesłanki. "Łatwo będzie powiedzieć, że transakcja jest nieadekwatna do efektu gospodarczego (...) Wzrośnie radykalnie poziom niepewności podatników, którzy nie będą pewni, czy postępują słusznie, czy nie".

Iniewski zwrócił też uwagę, że klauzula ma być powiązana z systemem interpretacji podatkowych. Fiskus nie wyda interpretacji, jeżeli uzna, że zdarzenie opisane we wniosku może wskazywać, iż zastosowanie miałaby klauzula obejścia prawa podatkowego.

Wskazał, że firma, która nie dostanie interpretacji będzie mogła jeszcze wystąpić o tzw. opinię zabezpieczającą, w której organ podatkowy wskaże, czy mamy do czynienia z unikaniem opodatkowania, czy nie. Opinia taka będzie jednak kosztować 25 tys. zł (50 tys. zł w przypadku podmiotu zagranicznego) wobec 40 zł, które płaci się za wydanie interpretacji podatkowej.

(Źródło: PAP)