e-Podatki

1.1. Stawka VAT na montaż szaf wnękowych w NSA 2013-05-21


Wiceminister finansów Maciej Grabowski poinformował, że wystąpił do prezesa NSA o to, by sąd przyspieszył rozpatrzenie pytania o stawkę VAT na montaż szaf wnękowych i zabudowy kuchennej. Zdaniem Ministerstwa stawka ta wynosi 23 proc.

Chodzi o określenie, czy montaż szafy i zabudowy kuchennej to - w świetle przepisów o VAT - modernizacja, czy dostawa towarów. W tym pierwszym wypadku stawka VAT byłaby niższa i wynosiła 8 proc. W razie uznania, że jest to dostawa, VAT wyniósłby 23 proc.

Sprawa dotyczy mieszkańców domów i mieszkań objętych społecznym programem mieszkaniowym, czyli budynków jednorodzinnych o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 metrów kw. i mieszkań o powierzchni nie większej niż 150 metrów kw. Spór między podatnikami a urzędami skarbowymi toczy się od 2011 r., odkąd zmieniły się przepisy dotyczące stawek VAT w budownictwie.

Grabowski w odpowiedzi na poselską interpelację nr 15512 poinformował, że dotychczas większość izb skarbowych uznała w interpretacjach, że zabudowa meblowa jest opodatkowana stawką 23 proc., a kilka odmiennych interpretacji zostało zmienionych przez ministra finansów. Grabowski powołał się również na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z lipca ub.r., w którym NSA potwierdził słuszność stanowiska MF (sygn. akt I FSK 483/120.

Wiceminister przyznał jednak, że orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednolite i dlatego Naczelny Sąd Administracyjny ma dopiero odpowiedzieć w większym, siedmioosobowym składzie sędziów, jaka stawka VAT jest właściwa. Termin rozprawy nie jest jeszcze znany.

(Źródło: PAP)