e-Podatki

1.1. Niższe odsetki podatkowe 2013-05-14


Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe z 3,25 proc. do 3 proc. Od 9 maja br. stopa kredytu lombardowego wynosi 4,5 proc. w skali rocznej. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi teraz 11 proc. w skali rocznej, natomiast obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - 8,25 proc. (75 proc. ww. stawki odsetek). Obniżona została również do 5,5 proc. stawka opłaty prolongacyjnej.

Obecnie odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim plus 2 punkty procentowe, jednak nie mniej niż 8 proc.

W sumie w ciągu ostatniego roku Rada obniżyła stopy procentowe o 1,75 pp. i nie wykluczyła kolejnych cięć. Od 9 maja poszczególne stopy procentowe wynoszą więc (w skali roku): referencyjna – 3,00 proc.; lombardowa – 4,50 proc.; depozytowa – 1,50 proc.; redyskonta weksli – 3,25 proc.

(Źródło: premier.gov.pl)