e-Podatki

1.4. Będzie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 2013-05-07


Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Podatnik, który dokona transakcji tylko po to, by uniknąć zapłaty podatku, będzie musiał liczyć się z zapłaceniem podatku i dodatkowo kary. Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, które mają usprawnić i uprościć procedury podatkowe.

Ministerstwo Finansów argumentuje, że w innych rozwiniętych gospodarczo krajach standardem jest klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego, zwalczająca nadużycia podatkowe, a Polska należy obecnie do nielicznych krajów, gdzie nie ma takich instrumentów. Wprowadzenie klauzuli zaleca również Komisja Europejska. Zdaniem Ministerstwa unikanie opodatkowania polega na tworzeniu sztucznych, oderwanych od realiów gospodarczych konstrukcji prawnych dla uzyskania korzyści podatkowych, najczęściej polegających na uniknięciu lub obniżeniu kwoty podatku. Jeśli zmiany wejdą w życie fiskus będzie mógł pominąć skutki transakcji zawartych przez podatnika, jeżeli uzna, że nie miały one sensu biznesowego, a dokonano ich tylko w celu obniżenia lub uniknięcia zapłaty podatku.

Minister Finansów ma wydawać opinie zabezpieczające w zakresie przesłanek zastosowania klauzuli. Planuje też powołanie niezależnego od administracji podatkowej opiniodawczego panelu eksperckiego – Rady ds. Unikania Opodatkowania. "Tym samym polski system zwalczania unikania opodatkowania będzie w dużym stopniu korzystał ze standardów bezpieczeństwa wypracowanych przez inne kraje (formuła opinii zabezpieczających oraz panelu eksperckiego występuje we Francji, Kanadzie i Australii)" – podano w komunikacie. 

W projekcie założono również możliwość ustanawiania, drogą elektroniczną, pełnomocnika ogólnego do reprezentacji we wszystkich rodzajach spraw i procedur oraz przed wszystkimi organami podatkowymi, bez konieczności składania dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnej sprawy.

Możliwe będzie też doręczenie pism podatnikom na skrytkę pocztową i wskazanie adresu do doręczeń.

Nowe przepisy zakładają również uproszczenie i przyśpieszenie kontroli podatkowych przez pozyskiwanie danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w jednolitej formie elektronicznej. Dzięki temu czynności kontrolne mają być szybsze i dokładniejsze.

W projekcie przewidziano również wyłączenie wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie zagadnień wyjaśnionych już interpretacją ogólną. Proponuje się, aby przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mogły być tylko przyszłe skutki podatkowe. Projekt zawiera także liczne rozwiązania usprawniające proces wydawania interpretacji podatkowych oraz poprawiające obsługę wnioskodawców, zwłaszcza dzięki pełnej cyfryzacji postępowania interpretacyjnego.

Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych będzie otwarty i nieodpłatny.

Projekt jest zamieszczony na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy proces legislacyjny".

(Źródło: Ministerstwo Finansów; PAP)