e-Podatki

1.3. VAT jednak bez zmian 2013-04-30


W ustawie o VAT przewidziano, że w 2014 r. stawki VAT spadną o 1 pkt. proc. (podstawowa stawka wyniosłaby 22 proc). W kolejnych latach stawki VAT jednak się nie zmienią. Nie ma raczej również szans na waloryzację progów podatkowych i kwoty wolnej od podatku. PAP dotarła do projektu Aktualizacji Programu Konwergencji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.

"Z uwagi na konieczność ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, oraz biorąc pod uwagę bardzo słabą koniunkturę na głównych rynkach eksportowych ograniczającą wzrost polskiej gospodarki, konieczne stało się podjęcie decyzji o utrzymaniu w kolejnych latach aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie" - napisano w dokumencie.

Z dokumentu wynika, że w kolejnych latach zostaną wprowadzone zmiany w VAT niezwiązane ze stawkami dotyczące m.in.: rozszerzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia w VAT (obecnie dotyczy handlu złomem, co ma zapobiec wyłudzeniom podatku); możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupie samochodów z tzw. kratką oraz paliw do nich; likwidacją od 2014 roku zwrotu osobom fizycznym VAT związanego z wydatkami budowlanymi.

Do 2016 r. nie jest zaplanowana waloryzacja dotychczas obowiązujących progów podatkowych w PIT oraz ustawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek.

Jeżeli chodzi o CIT, planowane jest wprowadzenie od 2014 r. opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych (a od 2015 r. - spółek komandytowych) oraz wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej.

(Źródło: PAP)