e-Podatki

2.1. Darowizny w dwóch ulgach 2013-04-30


To już ostatnie chwile za złożenie zeznania PIT za 2012 r. Wiceminister finansów Maciej Grabowski potwierdził, że darowizny na Kościół można odliczyć w ramach dwóch ulg – pierwsza jest ograniczona do wysokości 6 proc. dochodu podatnika, druga nie jest limitowana.

Maciej Grabowski odpowiedział na interpelację posła Sławomira Kopycińskiego (RP). Przypomniał, że w ramach pierwszego odliczenia - do wysokości 6 proc. dochodu - podatnicy mogą odliczać darowizny przekazane na cele kultu religijnego. Odlicza się je od dochodu jeszcze przed opodatkowaniem.

Z danych MF wynika, że w 2011 r. łącznie na cele kultu religijnego, krwiodawstwa oraz na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odliczyli 195,8 mln zł, co pozwoliło im zapłacić łącznie o 49,1 mln zł podatku mniej. Rok wcześniej ulga ta cieszyła się mniejszym zainteresowaniem - podatnicy odliczyli wówczas 153,7 mln zł, dzięki czemu zaoszczędzili na podatku w sumie 33,4 mln zł. Z kolei w 2009 r. odliczono w ten sposób od dochodu 207,5 mln zł, co pozwoliło zapłacić o 48,2 mln zł mniej podatku.

Z takiego samego odliczenia mogą skorzystają również firmy. Limit odliczenia jest jednak wyższy i wynosi 10 proc. dochodu przed opodatkowaniem.

Oprócz tego darowizny na Kościół można odliczyć na podstawie ustaw regulujących stosunek państwa do poszczególnych Kościołów oraz związków wyznaniowych. Ne ma żadnego limitu tych odliczeń. "Tym samym osoby (fizyczne, prawne) przekazujące darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych mają prawo odliczać je w pełnej wysokości, tj. ponad kwotę limitowaną przez przepisy ww. ustaw podatkowych (odpowiednio 6 proc. i 10 proc.)" - potwierdził wiceminister.

Aby skorzystać z odliczeń, muszą być spełnione dwa warunki: kościelna osoba prawna musi przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru darowizny oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny sporządzić sprawozdanie o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Wiceminister wyjaśnił, że darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła katolickiego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego mogą przekazywać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, ewangelicko-metodystycznego, chrześcijan baptystów, adwentystów dnia siódmego, polskokatolickiego, katolickiego mariawitów, starokatolickiego mariawitów, zielonoświątkowego pieniądze mogą być tylko osoby fizyczne.

(Źródło: PAP)