e-Podatki

1.1. Wyższy limit obrotów dla kas fiskalnych 2013-04-23


Małe firmy z rocznym obrotem nieprzekraczającym dwunastokrotności przeciętnego wynagrodzenia najczęściej prowadzą ewidencję na kasach fiskalnych. Ruch Palikota chciałby to zmienić. Projekt nowelizacji ustawy o VAT znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych, następnie ma trafić do Sejmu. Ma jednak minimalne szanse na wejście w życie.

Z projektu nowelizacji ustawy o VAT wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych) nie dotyczyłby „podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty równej 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale poprzedniego roku podatkowego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.

Obecnie zwolnienie przysługuje podmiotom, których obroty nie przekroczyły w poprzednim roku sumy 20 tys. zł. Gdyby poselski projekt wszedł w życie, próg zwolnienia zostałby podniesiony ponownie do ponad 40 tys. zł (w 2013 r. wynosiłby 44,280 tys. zł).

(Źródło: podatki.biz)