e-Podatki

2.2. Zwolnienie z podatku od darowizn również w razie wpłaty na konto własne 2013-04-23


Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w dniu 12.04.2013 r., że z ulgi w podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny można skorzystać także wówczas, gdy pieniądze zostaną przekazane w gotówce i wpłacone po jakimś czasie na konto bankowe.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku między najbliższymi (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, pasierb, macocha, ojczym) należy w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego złożyć w swoim urzędzie skarbowym deklarację podatkową (SD-Z2) oraz udokumentować otrzymanie darowizny potwierdzeniem przelewu, przekazu pocztowego lub wpłaty środków pieniężnych na konto obdarowanego.

NSA w wyroku z 12.04.2013 r. (sygn. akt II FSK 1628/11) wskazał, że dla korzystania ze zwolnienia nie jest konieczne, by dowód przekazania darowizny na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazu pocztowego dokonywany był wyłącznie przez darczyńcę. Dopuszczalne jest więc, by wpłaty (przelewu) dokonał sam obdarowany już po uzyskaniu darowizny. NSA podkreślił, że „ustawodawca zwolnienie od podatku nabycia w drodze darowizny środków pieniężnych (…) uzależnił tylko od udokumentowania otrzymania tych środków dowodem ich przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową lub przekazem pocztowym. Brak przy tym wskazania, że z dowodu wpłaty lub przekazu pocztowego wynikać powinno, że wpłacającym kwotę darowizny powinien być darczyńca”.

(Źródło: pit.pl)