e-Podatki

2.1. Co z tym VAT? 2013-04-16


Nadal nie wiadomo, czy w 2014 roku powrócimy do stawki VAT w wysokości 22 proc. Być może będzie już coś wiadomo w drugiej połowie roku. Tymczasem PKPP Lewiatan apeluje do Ministerstwa Finansów, aby poinformowało podatników o swoich zamierzeniach jak najszybciej. Na przygotowanie się do zmiany stawek wiele przedsiębiorstw potrzebuje bowiem nawet kilka miesięcy.

Pracodawcy w liście do wiceministra finansów, Macieja Grabowskiego zwrócili uwagę na to, że przedsiębiorcy nadal nie znają wysokości stawek VAT, jakie będą obowiązywały w 2014 r. Zgodnie z art. 146a ustawy o VAT obecne stawki obowiązują do 31 grudnia 2013 r. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne prace legislacyjne, od 1 stycznia 2014 r. stawki powinny być znowu niższe (5, 7 i 22 proc).

Odpowiednia wczesna znajomość wysokości stawek VAT jest konieczna do prowadzenia i planowania działalności gospodarczej. Jest też czynnikiem cenotwórczym, uwzględnianym w planach handlowych i finansowych przedsiębiorstw. Właśnie dlatego PKPP Lewiatan zaapelował o przedstawienie przez Ministerstwo Finansów projekcji wysokości stawek w 2014 r. oraz ewentualnych inicjatyw ustawodawczych w tym zakresie.

(Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)