e-Podatki

1.4. Inicjatywa G6 przeciwko oszustwom podatkowym 2013-04-16


Polska przyłączy się do inicjatywy Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii, tworząc Grupę G6 - krajów walczących z oszustwami podatkowymi w ramach pilotażowego programu automatycznej wymiany informacji podatkowej. Podczas posiedzenia Rady ECOFIN w Dublinie w dniach 12-13 kwietnia 2013 r., minister finansów Jacek Rostowski zdecydował zarekomendowaniu Radzie Ministrów, aby Polska przyłączyła się do wspólnej europejskiej walki z oszustwami podatkowymi.

Zmniejszanie, a ostatecznie wykluczenie, oszustw podatkowych na poziomie europejskim i globalnym, może zostać osiągnięte tylko dzięki bliskiej współpracy krajów członkowskich, rzetelną wymianę informacji i zaangażowanie wszystkich partnerów. Chociaż skala problemu w Polsce jest mniejsza niż w Europie Zachodniej, ale część stosowanych na Zachodzie technik uchylania się od podatków jest przenoszona do naszego kraju - powiedział minister Rostowski w Dublinie. 

Inicjatywa G6 chce przeciwdziałać oszustwom na światową skalę. W tym celu planuje rozszerzenie mandatu Komisji Europejskiej do prowadzenia rozmów ze Stanami Zjednoczonymi i innymi partnerami na arenie międzynarodowej. Walkę z oszustwami podatkowymi ma wesprzeć przejrzystość systemów podatkowych i wypracowanie europejskiego modelu wzorowanego na amerykańskiej ustawie o informacji o rachunkach zagranicznych dla celów podatkowych (FATCA). Zadaniem tej inicjatywy jest również stworzenie zautomatyzowanego globalnego systemu wymiany informacji podatkowej, co ma stać się milowym krokiem dla zminimalizowania strat zarówno rządów, jak i uczciwych przedsiębiorców.

(Źródło: Ministerstwo Finansów)