e-Podatki

1.2. Wpływy z ekopodatków 2013-04-16


Z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że w 2010 r. wpływy z ekopodatków wyniosły w Polsce 9,1 mld euro, czyli 2,58 proc. polskiego PKB, w Niemczech  ekopodatki natomiast 2,21 proc. PKB, a we Francji 1,86 proc. PKB.

Ekopodatki to różnego rodzaju podatki opłaty związane z ochroną środowiska, np. od energii, transportu, zanieczyszczenia środowiska oraz wydobycia surowców.  Stanowiły one w Polsce w sumie 8,13 proc. ogółu wpływów z podatków i opłat na zabezpieczenie społeczne. Średnia dla całej Unii wyniosła tymczasem 6,19 proc., a w całej Eurostrefie jeszcze mniej, bo tylko 5,81 proc..

Najwięcej pieniędzy zyskano z podatków od energii (7,6 mld euro), wpływy z podatków od transportu wyniosły 0,7 mld euro, a podatki związane z zanieczyszczeniem środowiska i wydobyciem surowców 0,8 mld euro. Łącznie ich wartość wyniosła w Polsce 9,1 mld euro, co oznacza wzrost aż o 1,2 mld euro względem 2009 r.

(Źródło: podatki.biz)