e-Podatki

1.1. Opublikowano umowę z San Marino 2013-04-16


W Dzienniku Ustaw opublikowano umowę o wymianie informacji podatkowych z San Marino. Polska podpisała ją w marcu 2012 r. Jej zawarcie ma ułatwić zwalczanie przestępstw podatkowych.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w San Marino dnia 31 marca 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 453), w zakresie przestępstw podatkowych obowiązuje od 28 lutego 2013 r. Pozostałe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.

Umowa będzie miała zastosowanie do – po stronie polskiej – podatków PIT, CIT i VAT, po stronie San Marino ma mieć zastosowanie do ogólnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od spółek i od indywidualnej działalności gospodarczej, a także podatku od importowanych dóbr przeznaczonych do wewnętrznej konsumpcji.

Wprowadzono nią m.in. procedury dające dostęp polskim organom podatkowym do informacji nt. partnerów spółek cywilnych, prawnych oraz rzeczywistych właścicieli spółek, funduszy powierniczych, zbiorowych programów inwestycyjnych, fundacji i innych osób, które stanowią tzw. „łańcuch właścicielski”. Dzięki temu łatwiejsza stanie się weryfikacja wysokości deklarowanych dochodów uzyskiwanych w relacjach z rezydentami San Marino.

Umowę przygotowano na podstawie wybranych postanowień Modelowej Konwencji OECD dotyczące wymiany informacji w sprawach podatkowych. Do 2010 r. San Marino znajdowało się na tzw. szarej liście krajów, które nie stosują międzynarodowych standardów w dziedzinie opodatkowania. Zawarcie umowy z San Marino stało się możliwe po zmianie podejścia administracji tego kraju do kwestii wymiany informacji podatkowych.

 

(Źródło: podatki.biz)